"/>?>

Adatvédelmi irányelvek

1. Tájékoztató


A gurulás.hu oldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak.

Célunk, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Az Adatkezelési nyilatkozat hatályba lépésének dátuma a honlapon minden alkalommal feltüntetésre kerül.

2. Alapelvek az oldal adatkezelése során


A gurulás.hu oldal adatot kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával kezel, és kizárólag az oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékig.

Adatkezelő az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig, biztonságos módon valósítja meg.

3. A kezelt adatok köre


A honlap lapjainak nagy része személyes információk megadása nélkül is látogatható.

Adatkezelő a regisztrált személyekről a következő adatokat kezeli:
(a) felhasználói név és jelszó
(b) e-mail cím
(c) felhasználó döntése alapján a felhasználói adatlapon megadott látható és mások számára nem látható adatok.

A honlapok látogatása során a gurulás.hu oldal rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

4. Adatkezelés célja


A felhasználó által megadott e-mail cím, valamint felhasználói név és jelszó a felhasználó azonosítása érdekében szükségesek.

A felhasználói adatlapon megadott adatok az oldal látogatóinak választását segítik.

A felhasználó regisztrációjának törlése esetén Adatkezelő haladéktalanul törli a felhasználó adatait, kivéve azon adatok, amelyek az Adatkezelő számviteli vagy más, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek.

A személyes adatoknak a megjelölt céloktól eltérő felhasználására nem kerül sor, és azokat harmadik személyeknek nem továbbítjuk. Ez alól kivételt képeznek az esetleges, jogszabályban előírt kötelező adattovábbítások.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága


Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató minden személyes adatot, információt és Felhasználói Tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kezel, dolgoz fel és tárol.

6. Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A törlési igényt az oldal alján található „kapcsolat” menüpontban tudod az oldal felé jelezni.

A kéréseket legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről elektronikus levélben vagy postai úton, írásban tájékoztatunk.

7. Jogérvényesítési lehetőségek


Jogérvényesítési lehetőségeidet az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatod, valamint kérheted az adatvédelmi biztos segítségét is.